Talent Academy – lees meer

Naast het binnenschoolse aanbod, hebben we ook lessen en activiteiten na schooltijd vanuit en op onze Talent Academy. De Talent Academy stimuleert leerlingen in het ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen van hun talenten. Voor onze stappen en missie, lees hier meer.

HOE?

  1. Door onder schooltijd door middel van kunst- en cultuureducatie een mogelijkheid te geven voor ontdekking van talenten.
  2. Door na schooltijd op school te onderzoeken vanuit een uitgebreidere ontmoeting met de kunstenaar/artiest en de discipline.
  3. Door in een lang traject – en in samenwerking met lokaal aanbod – te werken aan groei en ontwikkeling van het talent.

ONZE MISSIE

Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen helpen bij het ontdekken van hun eigen talenten, hen laten ervaren dat ze ergens goed in zijn, ze er zelfs nog beter in kunnen worden, hen ondersteunen in hun ontwikkeling, hun enthousiasme en gedrevenheid en de mogelijkheid creëren voor een draagvlak vergrotende samenwerking tussen de lokale scholen en cultuuraanbieders om samen een doorgaande lijn te ontwikkelen voor de deelnemers die zich door de verschillende stadia van ontwikkeling heen bewegen.