Single post

Subsidiewijzigingen Utrecht

In het kader van de veranderingen in subsidieverstrekking op het gebied van cultuureducatie vanuit Gemeente Utrecht, biedt SCRIPT ook ondersteuning voor scholen bij het duurzaam implementeren van cultuuronderwijs in hun reguliere lescurriculum. Zoals bekend biedt SCRIPT niet enkele eenmalige of kortdurende projecten en activiteiten, een jaarplanning of meerjarenplanning behoort ook tot ons aanbod. Zoals u ook kort kunt lezen bij diversen of wat uitgebreider in onze brochure. Nu meer inzet van de scholen wordt gevraagd op het gebied van beleidsontwikkeling en documentatie, leveren wij graag een bijdrage door middel van ondersteuning op beleidsmatig niveau. Dit kan door middel van workshops, trainingen en studiedagen voor uw team met informatie over recente ontwikkelingen en handvatten voor het opstellen en hanteren van doorlopende leerlijnen, duurzaam cultuuronderwijs, visieontwikkeling en de juiste verslaglegging hiervan.

Deze workshops en lezingen worden gegeven door docenten met een opleiding op het gebied van cultuur, beleid en maatschappelijke ontwikkelingen. Zij hebben zowel ervaring in het dagelijks lesgeven en onderdeel uitmaken van het reguliere onderwijs (primair, voortgezet en/of speciaal), maar hebben ook een beleidsmatige achtergrond en opleiding.

Heeft u interesse, vragen of ontvangt u graag meer informatie, dan horen wij dit graag van u. U kunt altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website of per mail of telefoon. Wij betekenen graag meer voor u dan enkel een aanbieder van cultuuronderwijs.