SCRIPT

maakt beleid

Beleidsonwikkeling / Ondersteuning

Elke school en elke onderwijsinstantie maakt keuzes over vak en inhoud en schrijft vanuit eigen kernwaardes en belangen beleid. Een gedegen en onderbouwd kunst- en cultuurbeleid opstellen is echter niet gemakkelijk. Hierin helpt SCRIPT scholen graag en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van een meerjarig kunstbeleid. SCRIPT coacht en begeleidt directie/coördinator/docent, om samen tot een doordacht en weloverwogen plan te komen. Het uitschrijven en uitwerken van het beleid kan SCRIPT uiteindelijk ook van de school overnemen. Net waar de school behoefte aan heeft.

Wij ontwikkelen op maat en kijken echt samen met school en leerling waar kansen en uitdagingen liggen en hoe creatief en cultureel onderwijs het beste binnen het curriculum past. We gaan voor de duur van de samenwerking een partnerschap aan en ondersteunen de school niet enkel bij de aanvraag of planning, maar het gehele jaar door. We zijn actief betrokken bij het curriculum en de ontwikkelingen van de school. Onderwijs is immers geen momentopname, onderwijs gaat over een lange tijd van groei en ontwikkeling.

SUBSIDIEHULP

Een belangrijk onderdeel van het creatief en cultureel onderwijs is het aanvragen van subsidie. Dit is een taak die vaak bij directie of cultuurcoördinator ligt. Het is echter geen klein klusje en ook zeker niet onbelangrijk. Het vergt wat financieel inzicht, kennis van actuele ontwikkelingen op gebied van onderwijs, kunstzinnig inzicht en een meerjarenblik. Daarnaast is het van belang voor de kwaliteit van creatief en cultuuronderwijs om te kijken naar verbindingen met het reguliere curriculum en doorlopende leerlijnen. Zoals een leerling in groep 2/3 de eerste woordjes leert schrijven, zo kan er ook gestart worden met een creatieve ontwikkeling in diverse disciplines die door de jaren heen vormt en groeit. Ook kan er verbinding gelegd worden met reguliere schoolvakken. In taal komt ook poëzie voor en creatief schrijven behoeft geen uitleg, maar ook binnen geschiedenis kan een blik op de kunsten door de eeuwen geworpen worden of middels een voorstelling of museumbezoek de lesstof en daarmee het leerproces verrijkt worden. Dat is dan ook hoe wij cultuureducatie zien.

Een subsidieplan en begroting opstellen is echter geen klein klusje, en vraagt heel wat tijd, expertise en aandacht. Dit is een taak die SCRIPT kan verlichten of zelfs volledig over kan nemen, net waar behoefte aan is. Zo geven we samen de kunsten een solide basis in het onderwijs.

Ik wil me oriënteren
Ik wil een aanvraag doen
Ik ben me aan het ORIËNTEREN op het gebied van …
k wil een AANVRAAG doen op het gebied van …
Ik ben op zoek naar:
Ik heb interesse in: SCRIPT maakt beleid

Onze voorstellingen worden op maat geleverd. We nemen daarom altijd contact met u op over de planning, plaatsing en omvang van de voorstelling. Hierna ontvangt u een persoonlijke offerte.