SCRIPT

in de klas

SCRIPT voorziet in alle kunstzinnige behoeftes voor de klas: van losse workshops tot een structurele vakdocent voor de klas. Verbinding en maatwerk zijn essentieel, dus bij SCRIPT zal je geen kant-en-klare producten vinden. Omdat we per school en per project maatwerk zullen leveren, en omdat we beschikken over veel kennis en uiteeenlopende ervaringen, zijn de mogelijkheden eindeloos. Heb je een goed idee, een plan, een grote wens, een uitdaging? Wij denken met je mee!

Lesprojecten & Losse lessen

SCRIPT werkt samen met veel verschillende scholen en realiseert met hen uiteenlopende projecten, kort en lang. Kunst en creativiteit vind je niet alleen in de beeldende kunst, maar ook bij muziek, de podiumkunsten en schrijfkunst. Losse lessen of lesprojecten kunnen zich richten op een specifieke kunstvorm, maar kunnen de verschillende disciplines ook combineren in een multidisciplinair project. De lessen worden per klas gegeven, maar kunnen ook schoolbreed worden aangeboden. Denk aan een langdurig schoolbreed project, of aan projectdagen, waarbij een schooldag geheel in het teken van de kunsten staat.

Beeldende kunst is niet alleen tekenen, maar ook schilderen, boetseren, assemblage, grafische technieken, vormgeving, digitaal, design, decorontwerp en nog veel meer. De podiumkunsten beperken zich niet tot theater, maar kunnen ook zijn: musical, kleinkunst, circus, muziektheater, ga zo maar door. Binnen de dans is er moderne dans, jazz ballet, showballet, hip hop, streetdance, stepping, dansexpressie en meer. Muziek kan de vorm aannemen van zang, het bespelen van instrumenten, rappen, songwriting, digitale audio bewerking, ga zo maar door. En ook schrijfkunst behoort tot de kunsten, zoals het schrijven van verhalen, poëzie of scenario. SCRIPT kan dit allemaal aanbieden en meer. Laat ons weten wat je wil en wij realiseren het!

Jaarcurriculum

SCRIPT biedt niet alleen losse activiteiten of projecten, maar stimuleert het liefst een implementatie van kunst- en cultuureducatie in het schoolcurriculum door een aanbod van doorlopende leerlijnen en verbinding aan vakken in het reguliere curriculum. In een partnerschap met de school wordt gekeken naar de visie, identiteit en wensen van de school en wordt gewerkt naar een breed curriculum dat nauw aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Onderdeel hiervan is persoonlijke begeleiding en ondersteuning door SCRIPT gedurende het schooljaar.

Ik wil me oriënteren
Ik wil een aanvraag doen

Meerjarenplan: De KunstImpuls

Vanaf het najaar van 2022 kunnen scholen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De bedoeling is dat scholen hiermee de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen. In het schooljaar 2021- 2022 kunnen scholen starten met de voorbereidingen voor hun activiteiten. De uitvoering van de geselecteerde projecten gaat in het schooljaar 2022-2023 van start.

SCRIPT biedt ondersteuning bij het opstellen en indienen van een aanvraag voor de subsidie en het uitwerken van het drie-jaren muziekprogramma volgens de aangegeven voorwaarden en kaders en bij de uitvoering van de activiteiten. SCRIPT levert professionele en ervaren muziekdocenten voor training, bijscholing, structurele muzieklessen volgens een doorlopende leerlijn en naschoolse lessen voor de leerlingen. Naast de MuziekImpuls is het ook mogelijk om op dezelfde structurele wijze te werken aan een andere KunstImpuls, zoals een TheaterImpuls of een Impuls Beeldend.

De Structurele Kunstvakdocent

SCRIPT werkt samen met een grote groep enthousiaste en bevoegde kunstdocenten, elk met hun eigen expertise binnen de kunsten. Deze kunstenaars en docenten kunnen gedurende een afgesproken en afgebakende periode lesgeven op school, binnen één bepaalde discipline of kan verschillende disciplines combineren. De ervaren kunstdocent neemt voor een tijdje de klas over, waardoor de vaste leerkracht tijd heeft voor andere taken. SCRIPT kan ook een structurele invulling van een kleine vacature aanbieden, bijvoorbeeld ter aanvulling van een parttime leerkracht.

SCRIPT en haar kunstdocenten werken volgens de kerndoelen van de “Kunstzinnige Oriëntatie”. Daarin worden in eerste instantie de kunsten (beelden, taal, muziek, spel, beweging) ingezet om kinderen te leren hun gevoelens en ervaring uit te drukken en te communiceren. Ten tweede staat het reflecteren op eigen werk en dat van anderen centraal. En ten derde worden de kunsten in een breed perspectief geplaatst, waardoor kinderen kennis over en waardering voor cultureel erfgoed ontwikkelen. 

Bent u op zoek naar een vakdocent?

De SCRIPT Invaldocent

SCRIPT biedt niet alleen structurele invulling van kunstlessen, maar kan ook invaldocenten verzorgen. De invaldocent wordt op school ingezet op het moment dat een vaste leerkracht afwezig is vanwege ziekte, verlof of een verkorte werkweek. Ons doel is om de leerlingen een waardevolle lesdag aan te bieden, waarin zij kennis maken met diverse kunstvormen en aan de slag gaan met sociale thema’s. Tevens kan er naar aansluiting op de reguliere lesstof worden gezocht vanuit een kunstzinnig perspectief.

Bent u op zoek naar een invaldocent?

& Meer

Naast dit alles kan SCRIPT nog veel meer op het gebied van Kunst en Cultuur aanbieden. We denken graag met u mee, helpen met ontwikkelen en voeren plannen uit. Succesvolle projecten die wij vaak uitvoeren:

GROEP 8 Musical
Poëzieproject
Dansdag
Talentenproject
Voorstellingen

Ik wil me oriënteren
Ik wil een aanvraag doen
Ik ben me aan het ORIËNTEREN op het gebied van …
k wil een AANVRAAG doen op het gebied van …
Ik ben op zoek naar:
Ik heb interesse in: SCRIPT in de klas

Onze voorstellingen worden op maat geleverd. We nemen daarom altijd contact met u op over de planning, plaatsing en omvang van de voorstelling. Hierna ontvangt u een persoonlijke offerte.