Voor de docent

Bijscholing & training

Voor het schoolteam kan op verschillende vlakken gewerkt worden aan deskundigheids-bevordering. Er kan gewerkt worden met training van het team door invulling van personeelsdagen, teamvergaderingen of studiedagen, maar er kan ook gekozen voor individuele bijscholing en training van de interne cultuurcoördinator. Tot slot is er de mogelijkheid van coaching, gekoppeld aan lessen aan de klas. De kunstprofessional zal lessen geven in de klas en de leerkracht met individuele begeleiding coachen tot het stapsgewijs zelf gaan geven van deze lessen.

ICC-cursus

De icc-cursus richt zich op de aanstaande cultuurcoördinator. Cultuurcoördinator is geen vaste functie binnen het primair onderwijs, maar kan worden aangemerkt als een leerkracht met bijzondere taken. De cultuurcoördinator moet een stabiele factor zijn binnen het schoolteam en moet het schoolteam kunnen enthousiasmeren voor cultuureducatie. Hij/zij schrijft het cultuurplan en coördineert de cultuuractiviteiten voor zijn/haar school. Daarnaast is hij/zij contactpersoon voor het culturele netwerk rondom de school. Er moet een goede omschrijving van de taken van de cultuurcoördinator zijn. Het is uiteraard van belang dat de taakomschrijving past bij de cultuur, de organisatie en werkwijze van de school. Daarom kan deze cursus op maat worden aangeboden.

Teamtraining

Als leerkracht is cultuureducatie vaak iets nieuws, anders en mogelijk buiten de eigen comfortzone. In deze workshop krijgt het team les zoals de klassen dit ook krijgen, maar dan met een kijkje achter de schermen. De kunstdocent legt uit waarom hij/zij bepaalde oefeningen doet, waarom er voor een bepaalde structuur gekozen wordt en vooral wat het voor rol speelt in het leerproces en de ontwikkeling van de leerlingen. Een kunstles met uitleg dus. Het effect van deze workshops is groot enthousiasme bij het team en begrip voor de kunstlessen. Een waardevolle workshop. De leerkracht is immers voorbeeld voor de klas, als hij/zij enthousiast is voor de lessen en hierin gelooft, dan volgt de klas vanzelf.

Individuele bijscholing

Veel leerkrachten zouden wel graag iets met creatieve vakken doen, maar weten niet hoe. Daarvoor zijn onze bijscholingscursussen. Hierbij kunnen de leerkrachten een serie lessen volgen in een discipline naar keuze, waarbij zij kennis opdoen van technieken, werkvormen en leerlijnen. In muziek kan bijvoorbeeld gekozen worden voor muzikale vorming, maar ook juist voor het leren bespelen van een gitaar of piano om muziek in de klas te brengen. Bij dans kunnen choreografieën ingestudeerd worden en bij tekenen gewerkt worden aan diverse technieken en zodoende een verdieping in deze ogenschijnlijk eenvoudige discipline. De lessen zijn zo opgezet dat na een korte serie, de leerkracht voldoende handvatten heeft om er zelf mee aan de slag te kunnen in de klas.

& Meer