Lees meer – Projectdagen

PROJECTDAGEN

Alle klassen krijgen een activiteit in het kader van een bepaald thema of bepaalde kunstdiscipline(s). Dit kan als losse activiteit of los project ingezet worden, als kick-off voor een themaperiode of doorlopende leerlijn. Bij inzet als kick-off wordt met deze activiteit wordt een basis gelegd voor een leerlijn welke kan worden doorgetrokken gedurende het schooljaar of de gehele schoolperiode. De projecten omvatten één of meer workshops en een afsluitende eindpresentatie. Mogelijk worden deze lessen gestart met een voorstelling/professioneel optreden.

Ook wordt gekeken naar de leefwereld, interesses en gemiddelde capaciteiten van de doelgroep en wordt gekozen voor zowel populaire stof (muziek, onderwerpen, activiteiten) als onbekende stof om zo een verbreding te geven in de culturele ontwikkeling en kennis.

Bij alle activiteiten worden doelen gesteld welke geheel of gedeeltelijk in kader staan van de kerndoelen voor cultuureducatie:

 • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
 • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
 • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

De activiteiten zijn daarbij opgezet volgens de 5 kernvaardigheden:

þ  Produceren;

þ  Presenteren;

þ  Beleven;

þ  Verslagleggen;

þ  Reflecteren.

 

Er zijn diverse opties voor projecten. Belangrijk hierin is de mogelijkheid voor maatwerk. In alle disciplines en thema’s kan een project georganiseerd worden.

 • Dagproject
 • Weekproject
 • Cursus

Opzet

 • Alle klassen krijgen één of meer workshops waarin toegewerkt wordt naar een presentatie.
 • Per klas geeft één docent de workshop.
 • De middag wordt afgesloten met een presentatie van de klas en een nabespreking.
 • De workshops vormen een aanzet/basis voor een presentatie voor elkaar/ouders.

 

Opties workshops

 

 • Per groep een workshop van 60 of 90 minuten
 • Een workshop-carrousel

 

SCRIPT verzorgt

 • Kick Off (indien gewenst)
 • Dagcoördinatie
 • Kunstdocenten
 • Planning en dagoverzicht vooraf
 • Eventueel benodigde materialen/instrumenten
 • Presentatie / professioneel optreden bij start van de dag