CREATIEF PARTNERSCHAP

SUBSIDIEHULP

Een belangrijk onderdeel van het creatief en cultureel onderwijs is het aanvragen van subsidie. Dit is een taak die vaak bij directie of cultuurcoördinator ligt. Het is echter geen klein klusje en ook zeker niet onbelangrijk. Het vergt wat financieel inzicht, kennis van actuele ontwikkelingen op gebied van onderwijs, kunstzinnig inzicht en een meerjarenblik. Daarnaast is het van belang voor de kwaliteit van creatief en cultuuronderwijs om te kijken naar verbindingen met het reguliere curriculum en doorlopende leerlijnen. Zoals een leerling in groep 2/3 de eerste woordjes leert schrijven, zo kan er ook gestart worden met een creatieve ontwikkeling in diverse disciplines die door de jaren heen vormt en groeit. Ook kan er verbinding gelegd worden met reguliere schoolvakken. In taal komt ook poëzie voor en creatief schrijven behoeft geen uitleg, maar ook binnen geschiedenis kan een blik op de kunsten door de eeuwen geworpen worden of middels een voorstelling of museumbezoek de lesstof en daarmee het leerproces verrijkt worden. Dat is dan ook hoe wij cultuureducatie zien.

Het is echter geen klein klusje om dit te formuleren, de juiste fondsen aan te schrijven, te evalueren en ontwikkelen. Daarin bieden wij graag onze expertise. Wij kunnen de directie/coördinator/docent hierin begeleiden, wij kunnen het ook overnemen. Net waar de school behoefte aan heeft. Wij ontwikkelen op maat en kijken echt samen met school en leerling naar waar kansen en uitdagingen liggen en hoe creatief en cultureel onderwijs het beste binnen het curriculum past. We gaan voor de duur van de samenwerking een partnerschap aan en ondersteunen de school niet enkel bij de aanvraag of planning, maar het gehele jaar door zijn we actief betrokken bij het curriculum en de ontwikkelingen van de school. Onderwijs is immers geen momentopname, onderwijs gaat over een lange tijd van groei en ontwikkeling.

JAARCURRICULUM & MEERJARENPLAN

SCRIPT biedt niet enkel losse activiteiten, maar stimuleert juist een implementatie van kunst- en cultuureducatie in het schoolcurriculum door aanbod van doorlopende leerlijnen en verbinding aan vakken in het reguliere curriculum. In een partnerschap met de school wordt gekeken naar de visie, identiteit en wensen van de school en wordt gewerkt naar een breed curriculum dat nauw aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Onderdeel hiervan is persoonlijke begeleiding en ondersteuning door SCRIPT gedurende het schooljaar.